Osteopathie in Amsterdam

Er zijn genoeg praktijken voor osteopathie te vinden in Amsterdam, zoals Praktijk voor Osteopathie Karssen in Amsterdam-Oost. Osteopathie is een manuele behandelingswijze – dat wil zeggen dat er uitsluitend met de handen wordt gewerkt – waarbij getracht wordt de beweging van een groot aantal verschillende structuren in het lichaam te verbeteren of herstellen. Denk dan aan botten, gewrichten, spieren, organen, bloedvaten, lymfe, enzovoort

Wat is osteopathie in Amsterdam?

Het uiteindelijke doel van de behandelmethode bij de praktijk voor osteopathie in Amsterdam-Oost, is om de verschillende bewegingsritmes in het lichaam zodanig te herstellen dat het lichaam zichzelf weer kan reguleren. Er is sprake van een goede circulatie van de vloeistoffen in het lichaam wanneer alle bewegingsritmes goed functioneren. Pas dan vindt een goede aan- en afvoer van voedings- en afvalstoffen plaats, waardoor het lichaam in staat wordt gesteld optimaal te functioneren. Een andere achtergrondgedachte van de osteopathie bij de praktijk in Amsterdam-Oost, is dat het bindweefsel de verbinding vormt van alle lichaamsonderdelen, en dat een spanningszone – ergens – vroeg of laat een weerslag heeft op de rest van het lichaam. Ook neurologisch zijn er relaties te vinden die via de wervelkolom een verbinding vormen tussen de gewrichten, spieren en organen. Om die reden onderzoekt en behandelt een osteopaat het gehele lichaam. Naast de wervelkolom zijn de organen, de schedel en de bloedvaten typisch osteopatisch werkterrein. Voor een meer uitgebreide beschrijving van wat osteopathie is, de organisatie, oorsprong en scholing verwijs ik naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, de NVO.

stijfheid gewrichten

Wat is fasciatherapie MDB?

osteopathie behandeling

De fasciatherapie Methode Danis Bois is een therapeutische, aan de osteopathie verwante, methode die ik als vervolgstudie na mijn osteopatische opleiding heb gevolgd in België. De naamgever van deze methode, Prof. Dr. Danis Bois, is van oorsprong kinesitherapeut en osteopaat en momenteel onder andere hoogleraar aan de universiteit Fernando Pessoa in Porto (Portugal). Met als vertrekpunt de osteopatische basisprincipes van A.T. Still – grondlegger van de osteopathie, laat in de 19e eeuw – heeft Danis Bois nieuwe behandelmethoden ontdekt en verder ontwikkeld.

Zelfregulerend vermogen van het lichaam

Fasciatherapie bij de praktijk voor osteopathie in Amsterdam-Oost, onderscheidt zich van de meer klassieke osteopathie doordat het gebruikmaakt van de zogenoemde interne beweging: een traag autoritme dat het hele lichaam in beweging zet en als zodanig een primaire weerslag op het bindweefsel (fascia) heeft. Door deze interne beweging in het weefsel aan te zetten, of te vergroten, wordt de doorgang ervan vergroot. Dit heeft een positieve invloed op het zelfregulerend vermogen van het lichaam. Deze methode, die ik gebruik in de praktijk voor osteopathie in Amsterdam-Oost, heeft mijn klassiek-osteopatische visie enorm verbreed en verrijkt. Daarnaast is deze geïntegreerd in mijn osteopatische behandelingen voor volwassenen, baby’s en kinderen, bij de praktijk voor osteopathie in Amsterdam-Oost. Meer over de achtergronden en scholing van de fasciatherapie MDB is te vinden op de betreffende website.

Wat is strain-counterstrain?

Naast de klassieke osteopathie en fasciatherapie bij de praktijk in Amsterdam-Oost, wordt er binnen de Praktijk voor Osteopathie ook gewerkt met Strain-Counterstrain-technieken. Een methode die bij uitstek geschikt is voor alle klachten die een puur mechanische achtergrond/oorzaak hebben.

Achtergrond – hoe het werkt

Spieren die gespannen zijn, geven een overprikkeling in het corresponderende gebied in de hersenen. Als deze toestand langere tijd bestaat, wordt dit als een normale situatie beschouwd. Dat betekent dat als een spier ter ontspanning gerekt of gemasseerd wordt, dit effect maar van korte duur zal zijn, zolang dit ‘geheugen’ in de hersenen niet gewist wordt. Het klinkt logisch, en dat blijkt het ook te zijn.

De Jones-techniek

De Jones-techniek, genoemd naar dr. Laurence Jones die dit principe heeft ontdekt, is een volstrekt veilige en pijnloze wijze om deze geheugentoestand op te heffen aan de hand van zo’n 200 plekken op het lichaam. Dit worden ook wel tenderpoints genoemd. Het werkt en daar gaat het om!

Wat is de bakker methode

osteopathie

De Geïntegreerde technieken van Frank de Bakker is  gestoeld op onze embryologische achtergrond. Bewegingen (voorkeursrotaties genoemd) die ontstaan zijn tijdens onze groei en ontwikkeling in de baarmoeder zijn nog steeds actueel en voelbaar, en daardoor dus ook van belang voor onze fysiek en mentale gezondheid.

De organen zijn eerder ontwikkeld dan onze ledematen, waardoor deze hiërarchisch hoger op de ladder staan dan onze ledematen. 

Door een specifiek onderzoek van de ledematen uit te voeren kan ik  de kinken in de beweeglijkheids-kabel van de organen opsporen om ze daarna heel gericht  te kunnen behandelen en daarna  na te kunnen testen. Dit werkt uiterst vlot en precies.

Door het herstellen van alle voorkeursrotaties van o.a. de buikorganen creëer ik een goede uitgangspositie voor het lichaam om zich zelf weer te helpen.

 

Stel direct al je vragen

Heb je vragen over osteopathie in Amsterdam of ben je misschien benieuwd naar wat een osteopaat doet bij stijve gewrichten? Hiervoor kan je contact opnemen met mij. Per telefoon, sms of app is de praktijk voor osteopathie in Amsterdam-Oost te bereiken via het telefoonnummer 0629240432. Tevens bereik je ons  door een e-mail te sturen naar info@praktijkvoorosteopathie.nl. Bij de praktijk kan je naast osteopathie voor volwassenen ook terecht voor osteopathie voor baby’s.