Privacyverklaring

Corien Karssen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen voor de diensten waar je om gevraagd hebt.

Wie zijn wij?

Corien Karssen is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de naam Praktijk voor Osteopathie met KvK nummer 34253342

Praktijk voor osteopathie is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@praktijkvoorosteopathie.nl

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen.

Praktijk voor osteopathie verkoopt je gegevens niet
Praktijk voor osteopathie zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software-experts). praktijk voor osteopathie zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Beveiliging & Bewaartermijn

Praktijk voor osteopathie neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Praktijk voor osteopathie bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. (Zie ook ons cookiebeleid).

Cookies
Je moet de privacyverklaring van derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Praktijk voor osteopathie heeft geen controle over de activiteiten van derden.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan dat via onze cookieverklaring of via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Opera

Rechten van betrokkene

Als relatie van Praktijk voor osteopathie heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Rechten
Je kunt je beroepen op de volgende rechten:

Recht op het inzien van je gegevens;
Recht op het verwijderen van je gegevens;
Recht op het aanpassen van je gegevens;
Recht op het bezwaar maken op de verwerking van je gegevens;
Recht om je gegevens over te dragen;
Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wanneer je je wil beroepen op een of meerdere rechten, neem dan contact op met Praktijk voor osteopathie via info@pPraktijkvoorosteopathie.nl

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Praktijk voor osteopathie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Praktijk voor osteopathie is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Praktijk voor osteopathie heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Praktijk voor osteopathie verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites

Wijzigingen, contact vragen en klachten
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@Praktijkvoorosteopathie.nl. Als je van mening bent dat Praktijk voor osteopathie een klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Update 1 februari 202