Stress

In de Praktijk

In mijn praktijk zie ik vaak uiterlijk fitte en energieke mensen die eigenlijk doodmoe zijn.
Als drukke kinderen leven ze op adrenaline, hebben vaak een slaaptekort en zijn zelden alleen wegens gezin, druk werk en multitasking. Het hoofd stopzetten lukt haast niet meer.
Wat ik dan zie als osteopaat en fasciatherapeut dat het lichaam verhard is.
Het gevolg én de oorzaak hiervan is dat men minder diep slaapt en niet goed doorslaapt. Een vicieuze cirkel dus.

Een goede relatie met je lichaam
Kenmerkend van een goede relatie is wederkerigheid. Je luistert naar elkaar en je laat je raken of beïnvloeden door wat je hoort of voelt.
We hebben nooit geleerd hoe we zo’n relatie met ons lichaam, in feite de intiemste relatie die we aangaan in ons leven, opbouwen. Uit het ontbreken van deze wederkerige relatie komen veel fysieke klachten voort.
Het lichaam verstart, verhardt en wordt letterlijk minder doorgankelijk. Denk daarbij aan de lymfe en het bloed, die zorgen voor het transport van alle voeding- en afvalstoffen, kort gezegd de circulatie.

 

Herstel van deze relatie door middel van een behandeling

De osteopatische fasciale behandeling kan iemand weer in contact laten komen met zijn/haar lichaam.
Door een specifieke aanraking die als resultaat heeft dat de oppervlaktespanning van de huid doorbroken wordt, kan iemand bijvoorbeeld (soms voor het eerst) zijn eigen middenrif of de binnenkant van zijn hoofd ervaren. Heb je eenmaal bewust contact, dan heb je een keuze om wel of niet te ontspannen en dus krijg je de regie weer terug.

De Introspectie & Tuning lessen door mij verzorgd kunnen hier ook bij helpen.

 

Bekkeninstabiliteit

Wat is Bekkeninstabiliteit

Dit zijn pijnklachten ter hoogte van het bekken, onderrug en liezen, meestal gerelateerd aan zwangerschap en bevalling.
Deze klachten treden vooral op tijdens belasting zoals lopen, op één been staan (traplopen), draaien in bed.

Wanneer

Meestal tijdens de zwangerschap, zeker tegen het einde. Ze verdwijnen vaak weer spontaan na de bevalling.
Is dit niet het geval of zijn de klachten tijdens de zwangerschap tè ernstig, dan kan een osteopaat hulp bieden.

Oorzaak

In het kader van de komende bevalling is het ‘de bedoeling’ dat de drie bekkengewrichten tegen het eind van de zwangerschap steeds soepeler worden, en daartoe produceert het lichaam hormonen.

Dit is een natuurlijk fenomeen en hoeft niet tot instabiliteits- en pijnklachten te leiden. Doet dat het wel, dan is het vaak zo dat één van drie bekkengewrichten vast blijft zitten en dus niet mee versoepelt.

Dit geeft een extra trek op de andere twee gewrichten en dientengevolge pijn ter hoogte van de spieren die dit moeten opvangen: instabiliteit is het gevolg.
Het kan goed zijn dat zo’n blokkade er al voor de zwangerschap was, maar nu pas manifest wordt.

Blijven de klachten ook na de bevalling aanhouden, wat we vaak zien bij zware bevallingen, dan is er sprake van stress in het bekken.
Deze stress kan komen door de enorme krachten die op het bekken hebben ingewerkt, die ter plaatse een spanning en shock hebben veroorzaakt, in de spieren, de banden en het botweefsel, die zich niet spontaan weer oplost.

 

Bekkenscheefstand

Osteopathie heeft een heel eigen visie op de reden van blijvende bekkenscheefstand. Iedereen is namelijk een beetje scheef, en zeker het bekken staat bij de meesten van ons wat gedraaid. Alle organen bewegen, en hebben daarbij een voorkeursrotatie. Bij het ademen bijvoorbeeld beweegt de buik c.q. – het middenrif – op en neer.  Ademen veroorzaakt een drukverandering in de buik, en de organen vangen dit op door te bewegen in hun favoriete richting en beïnvloeden elkaar als een soort raderwerk in een klok. Mocht zo’n beweging door (semi)verklevingen beperkt zijn dan gaan de ledematen (bekken, wervels en heup en schouders) ‘helpen’ om die beweging toch mogelijk te maken. Anders gezegd de ledematen staan ten dienste van de organen. Dat is terug te vinden in dat scheve van onze houding. Zolang het niet overdreven wordt kunnen we hier goed mee leven met geen klachten. Maar als de scheefstand te heftig is en vooral te gefixeerd is, dan moeten de spieren op de rug veel compenseren en dat geeft uiteindelijk rugklachten. Hetzelfde geldt voor de banden van het bekken en dus bekkenklachten.

Over de positie van  baarmoeder

Voor het bekken is de positie van de baarmoeder van groot belang. De fysiologische kantelbeweging van de baarmoeder is van rechts naar links en weer terug. De baarmoeder bevindt zich op de eerste dag van de menstruatie iets links van de middenlijn en kantelt in circa 7 dagen terug naar de positie iets rechts van de middenlijn. Vervolgens doet zij er circa 21 dagen over om zich weer te vullen met bloed en te kantelen naar links. Mocht het zo zijn dat ze door (semi)verklevingen niet helemaal vrij ligt, dan gaat ze eerder en harder trekken aan het buikvlies tijdens het hierboven beschreven kantelproces. Dit geeft veel extra pijn premenstrueel en tijdens de menstruatie zelf. Daarnaast geeft het dwang posities en blokkades ter hoogte van de de lendenwervels en SI-gewrichten (bekkengewrichten) Dit kan tot bekkenklachten en lage rugklachten leiden vooral tijdens de menstruatie periode, maar ook daarbuiten.

Hoe ga ik te werk

De behandeling zal zich richten op het vrijmaken van de geblokkeerde gewrichten om het bekken weer in balans te brengen. Hiervoor zullen de buikorganen onderzocht en behandeld worden om zodoende weer de beste uitgangspositie te creëren voor het bekken. Dit gebeurt allemaal op een hele vriendelijke manier.
Is het bekken heel erg gespannen en nog in shock door een (te) zware bevalling zal ik met hele zachte technieken het bekken weer langzaam uit nodigen te ontdooien.

 

Hoofdpijn & migraine

Hoofdpijn en migraine kunnen meerdere oorzaken hebben, en bij de bestrijding ervan kan osteopathie een belangrijke rol spelen doordat er ook naar meerdere mogelijke oorzaken wordt gekeken.

‘Pijn’, waar dan ook, is vaak te wijten aan een circulatie probleem. De oorzaak daarvan is weer onder te verdelen in een mechanische  en een chemische component.
Wat bedoel ik hiermee?

Verminderde circulatie door een mechanische oorzaak

Hierbij moet je denken aan  scheve nekwervels, of directe trauma’s op het hoofd waardoor er schedelbotten geblokkeerd zijn (bijv. whiplash en/of valpartijen).
Ook een algehele slechte houding waardoor er ter compensatie te hoge spierspanningen ontstaan kan een mogelijke oorzaak zijn.

Kenmerkend voor dit soort hoofdpijn is dat hij vooral optreedt aan het eind van de dag, en bij vermoeidheid. Het wordt ook wel spanningshoofdpijn genoemd. Als je gaat liggen of rust neemt komt het tot bedaren.
Dit soort hoofdpijn kan kan enkel- of dubbelzijdig zijn.

Verminderde circulatie door een chemische oorzaak

Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld een kater na alcoholgebruik. De lever kan het niet aan en er blijven te veel afvalstoffen in het lichaam die voor een verzuring van het (bind)weefsel zorgen, wat een irritatie geeft van de zenuwen. Te weinig drinken na sporten kan dezelfde soort hoofdpijn geven.

Kenmerkend is dat je er vaak mee wakker wordt en afzakt als je wat gaat eten, drinken en/of douchen/bewegen.

Migraine

Dit kan door een combinatie van de twee componenten veroorzaakt worden. Bij vrouwen treedt migraine vaak op vlak voor of tijdens de menstruatie. Dan is er meer mechanische druk op het heiligbeen door de natuurlijke stuwing in het kleine bekken, en dat geeft extra druk op het ruggemergsvlies en kan zo hoofdpijn/migraine veroorzaken. (mechanische component)
Daarnaast wordt er meer actie van de lever gevraagd wegens de verandering van de hormonale fluctuaties in het bloed, wat soms teveel is voor deze ‘chemische fabriek’ en zo zijn er tijdelijk teveel afvalstoffen die voor hoofdpijn kunnen zorgen. (chemische component)
Verder kan de hersenzenuw (Nervus Vagus, NX) die o.a. de maag verzorgt en die uittreedt aan de onderrand van de schedel, dusdanig geïrriteerd raken dat er misselijkheid optreedt. Soms komt de migraine juist in het weekend, als er ontspannen en losgelaten wordt, dan is het een soort fluitketel effect, en is het eigenlijk zaak om gedurende de week, de algehele lichaamsspanning niet zo op te laten lopen.
Bij hele hardnekkige vormen zal er ook naar de voeding gekeken moeten worden.

Waarom kan een osteopatische behandeling verlichting bieden bij hoofdpijn en migraine?

Osteopathie werkt met de spieren, de wervelkolom, de organen en het bindweefsel. We pakken dus zowel de mechanische en de chemische component aan.
We verbeteren de algehele circulatie, ofwel de aan- en afvoer van bloed en lymfe  ter hoogte van de schedel. Dit zal de pijnklachten doen verminderen en tevens de algehele lichaamspanning doen verlagen.

Menstruatieklachten


Wat zijn menstruatieklachten

Denk hier aan premenstruele klachten (PMS), te korte of een te lange cyclus, pre-menstruele stuwingsklachten van de buik en borsten en/of sterke gemoedsveranderingen. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door een combinatie van factoren.
Bedenk dat een normale menstruatie 28 dagen duurt en pijnloos is!

Mogelijke oorzaken:

Een stijf bekken. Dit kan veroorzaakt worden door een val op bijvoorbeeld het stuitje, soms jaren geleden (komt heel frequent voor)
Heb je last van klachten ter hoogte van het midden van je rug, dan kan het zijn dat het middenrif gespannen is.
Heb je vaak hoofdpijn tijdens je menstruatie dan kan dat komen doordat het heiligbeen in die periode de natuurlijke drukopbouw niet goed kan verwerken. Het heiligbeen is middels het ruggenmergsvlies weer verbonden met je schedel en kan voor hoofdpijn zorgen.

Bij PMS oftewel het  premenstrueel syndroom is het heel belangrijk dat de baarmoeder vrij kan bewegen in de onderbuik. Doet ze dat niet dan gaat ze eerder en harder trekken aan het buikvlies en aan de rug wat tot pijnklachten leidt in de week voor de mentruatie.   Zie ook de verklaring voor bekkeninstabilteit.

Wat kan osteopathie betekenen bij PMS en menstruatieklachten.

Allereerst gaan we goed onderzoeken wat de oorzaak van de klachten is in jouw specifieke geval. Het stuitje maken we op een zachte manier vrij in ruglig, de baarmoeder wordt  met behulp van zachte bindweefseltechnieken vrijgemaakt, zo ook  het middenrif. Osteopathie is een hele goede methode voor het verhelpen van deze klachten

Rugklachten

Sinds we rechtop lopen en onze rug verticaal aan de zwaartekracht onderhevig is, hebben we rugklachten
Rugklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Je kunt voor jezelf nagaan waar de klachten vandaan komen door het beantwoorden van een aantal vragen.

Vraag je om te beginnen het volgende af:

Kan je goed zitten maar slecht rechtop staan?
Kan je goed op je zij liggen in foetushouding, maar liever niet languit gestrekt op buik of rug?
Is de pijn diffuus, dat wil zeggen, bestrijkt het een heel gebied?
Heb je hier 3 keer met “ja” geantwoord, dan kan je al stellen dat de oorzaak van de rugpijn niet aan de achterzijde ligt maar aan de voorzijde, al voel je de pijn wel in je rug.
Je moet dan denken aan de buikorganen en aan de lendespieren die diep in je buik liggen en aanhechten aan de voorzijde van de wervelkolom.

Voor pijn in de bovenrug en nek geldt:

Kan je je hoofd makkelijker naar voren buigen en minder goed naar achter?
Lig je in bed liever met een kussen?
Is de pijn diffuus, dat wil zeggen, in heel gebied/zone?
Heb je 3 keer met “ja” geantwoord, dan moet je ook hier denken aan een oorzaak aan de voorzijde van het lichaam. Typisch voor nekklachten zijn maag(ingang), middenrifspanning en spanning ter hoogte van het borstbeen: deze gebieden zijn erg stressgevoelig.

Wanneer is het de achterzijde:

Kan je slecht zitten en sta je liever?
Lig je vooral het liefst plat op je rug of buik?
En is de pijn duidelijk gelokaliseerd aan de achterkant op één plek?
Is dit het geval, dan ligt de oorzaak waarschijnlijk aan de achterzijde van je lichaam. Denk dan aan een wervelblokkade met een spasme (heftige samentrekking) van de spieren rondom.

Heb je vooral last van je rug aan het einde van de nacht, of na langer zitten/staan/lopen? En heb je geen last zolang je maar beweegt?
Dan spreken we van een ciculatieblokkade.

Dat leg ik even uit

Zolang de spierpomp aan het werk is, worden de afvalstoffen goed weggewerkt, en hebben we geen pijn. Maar als deze pompwerking wegvalt dan ontstaat er lokaal wat we noemen een circulatieblokkade.
De afvalstoffen worden niet afdoende weggepompt, irriteren het weefsel en zenuwen en langzaam maar zeker gaat het weefsel verstijven en pijn doen.

De oorzaak hiervan is heel divers

Voorbeeld 1: Je hebt een grote sprong of val gemaakt waarbij er sterke G-krachten hebben ingewerkt op je lichaam. Deze krachten worden als het ware geabsorbeerd tot in je botweefsel. Ter plaatse kan een microtrauma ontstaan die een verandering/verstarring van het weefsel geeft. Deze verstarring verstoort de subtiele ritmes die aanwezig zijn om je vocht en lymfe in rust voort te pompen. Langzaam maar zeker, soms jaren later, wordt het gebied steeds stijver en harder.
Bij onderzoek voelt het bot/gewricht ook veel te hard aan.
Voorbeeld 2: Een zware, lange  bevalling waarbij ook zeer grote krachten hebben ingewerkt op het bekken en rug kan hetzelfde teweeg brengen, ook jaren later.
Voorbeeld 3: Een langdurige onveilige situatie op het werk, thuis, in je jeugd, kan een permanente spanning op het middenrif geven. Alsof je steeds je adem inhoudt…
Ook dat kan op den duur voor een serieuze circulatiestoornis zorgen ter hoogte van de overgang van buik en borst die je voelt als lage of hoge rugpijn, maar ook  hyperventilatie, nek- en schouderklachten.
Voorbeeld 4: Bij langdurige pijnklachten ter hoogte van de maag en darmen kan een te hoge spanning ontstaan van het middenrif.

Oefenen helpt dan niet!

Met oefenen is een circulatieprobleem nauwelijks op te lossen.
Zodra je stil zit komt de verstarring terug.
Inmiddels bevinden we ons op het terrein van de osteopaat.

Nek- en schouderklachten

Teveel spanning in de schouders, wie heeft het niet?
Deze zijn zijn zelden primair, dat wil zeggen terug te voeren op een duidelijke gebeurtenis zoals een direct trauma als een whiplash.
Ook hier speelt het middenrif en het vrij bewegen daarvan een grote rol. Als het middenrif minder beweegt dan moeten de hulpinademingsspieren harder werken en die bevinden zich in de hals en nek. En dat gaat op den duur pijn geven.

Behandeling

Ik vraag, onderzoek en kijk goed naar de aard van de klachten en de behandeling is gericht het opheffen van de oorzaak en niet zozeer dus op de pijn. Deze oorzaak kan dus in de buik liggen, het middenrif of in de wervelkolom zelf. De gebruikte technieken zijn altijd vriendelijk en zacht. 

Boek hier direct een afspraak

Plan hier online je afspraak